Memorandum Order#31
APPREHENSION OF NON-WEARING OF FACEMASK IN PUBLIC PLACES

MIO PRESS RELEASE #01

MEMORANDUM ORDER #31: Pagdakup sa mga wara nagsoksok ka facemask

Halin kang lunes nga adlwa, Hunyo 22, 2020 ang PNP Team sa panguna ni PLtCol. Alexander Rosales, OIC., nagtigayon kang pag-implementar kayang memorandum kag sa resulta, duro ang nadakpan nga wara it facemask. Anda dya ginalitratohan kag gintikitan, raa last warning lamang kag sa masunod nga pagdakup, pagamoltahon kag maga-community service. Gani ugalion ang pgasoksok ka facemask, kon maggwa sa inyo kabalayan.

Dya implementasyon kag pamaan kang IATF-Laua-an sa panguna ni Mayor Francisco G. Baladjay, Jr.

#WeHealAsOnePh

(MIO)